Dum. apr. 14th, 2024

Ordonanţa Militară Nr. 8: Se interzice exportul de cereale!

Foto: tvrmoldova.md


În această noapte a fost emisă o nouă Ordonanţă Militară în contextul stării de urgenţă în care ne aflăm din cauza pandemiei de coronavirus. Cea de-a opta Ordonanţă Militară include câteva articole foarte importante pentru cetăţenii din România, printre care relaxarea unor măsuri de deplasare pentru categorii profesionale şi interzicerea exporturilor de cereale pe perioada stării de urgenţă.

Iată mai jos câteva articole din Ordonanţa Militară nr. 8  pe care o puteţi descărca/citi integral AICI.

Articolul 1 – (lit. 1) Este permisă circulația în afara locuinței/gospodăriei a titularilor autorizațiilor/permiselor de pescuit comercial pe Dunăre/apele interioare/Marea Neagră în vederea desfășurării activităților de pescuit comercial și acvacultură, precum și pentru valorificarea/comercializarea produselor rezultate în urma acestor activități.

(2) Este permisă circulația în afara locuinței/gospodăriei a apicultorilor spre/dinspre locația stupinei sau pentru deplasarea stupinei. Dovada calității de apicultor se face cu adeverința ce cuprinde codul de stupină eliberată de oficiile județene de zootehnie, sau cu orice alte acte doveditoare a calității de apicultor și a proprietății asupra stupilor.

(3) Este permisă circulația în afara locuinței/gospodăriei pentru achiziția de autovehicule, piese de schimb pentru autovehicule și servicii de reparații auto.

(4) Prevederile art.4 din Ordonanța militară nr.3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 se aplică în mod corespunzător.

Articolul 3 – (lit. 1) Piețele agroalimentare rămân deschise pe toată perioada stării de urgență, strict pentru agricultorii care prezintă certificat de producător agricol, cu obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19.

(2) Se permite deplasarea producătorilor agricoli de la locul de producție a produselor agroalimentare până și de la piața agroalimentară și accesul în interiorul acesteia, pe baza unei declarații pe propria răspundere și a certificatului de producător. 

(3) Unitățile fitofarmaceutice rămân deschise pe perioada stării de urgență, personalul acestora având obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19.

Articolul 7 – (lit. 1) Pe perioada stării de urgență se interzice/se suspendă exportul pentru produsele agroalimentare din lista prevăzută în anexa nr.2 la prezenta ordonanță militară (gâu, ovăz, orz, porumb, ulei, zahăr, etc.).

Articolul 9 – (lit. 1) Se interzice, pe perioada stării de urgență, încetarea sau suspendarea activității serviciilor sociale de tipul centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile, publice și private, prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.867/2014 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelorcadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare.

Descarcă/citeşte textul integral al Ordonanţei Militare nr. 8 AICI.

Admin